RizVN Login

plastyka zima 2018 04  plastyka zima 2018 15  plastyka zima 2018 17

plastyka zima 2018 21  plastyka zima 2018 25  plastyka zima 2018 30


W okresie zimowym na lekcjach plastyki i zajęciach w świetlicy dzieci mi.in. wykonay kartki i ozdoby świąteczne, dekorowały stołówkę i budynek mieszkalny. Przygotowały prezenty i kartki dla dziadków oraz ich portrety na konkurs plastyczny. Brały udział w konkursach plastycznych organizowanych na terenie Ośrodka i poza nim, otrzymały nagrody, wyróżnienia: P. Golińska, M. Reda, M. Starzak, E. Heflinger. Zoraganizowane zostały wyjścia na jarmark bożonarodzeniowy, do kościołów, galerii Gawra o Obok. W czasie zajęć stosowane są różne metody pracy i techniki plastyczne, często z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, niejjednokrotnie surowców wtórnych. Prowadzone są także zajęcia ruchowe na powietrzu, spacery, gry i zabawy w świetlicy, itp. Te wszystkie działania sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dzieci, ich integracji oraz zrozuieniu kultury i sztuki. Materiał zdjęciowy udostępniła p. B. Jaskot.

ZOBACZ GALERIĘ

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZACYCH I SŁABOSŁYSZACYCH W RACIBORZU

Początek strony