RizVN Login

 

W realizowanym przez cały rok z dziećmi, programie plastycznym o charakterze rewalidacyjno -terapeutcznym w oparciu o arteterapię, dzieci między innymi malowały ozdoby choinkowe z gipsu na choinkę, rysowały portret pani zimy do opowiadania „Pani Zima”, wykonały zimową mandalę przy odsłuchiwaniu utworu „Jezioro Łabędzie” P. Czajkowskiego, brały udział w konkursach plastycznych organizowanych na terenie Ośrodka tj. „Kartka bożonarodzeniowa”, „Portret mojej Babci lub Dziadka”.
Na zajęciach w świetlicy szkolnej „Tęczowy Świat”  w dbałości o wszechstronny rozwój dziecka, wykorzystywane są różnorodne metody arteterapeutyczne
i techniki plastyczne z wykorzystaniem różnorodnego materiału w tym również surowców naturalnych, bogaty program arteterapeutyczny realizowany jest w oparciu
o cztery pory roku co sprzyja również zabawom ruchowym na wolnym powietrzu w czasie sprzyjającej aury. W świetlicy szkolnej „Tęczowy Świat” kultywowane
są również ważniejsze święta i tradycje. To wszystko sprzyja harmonijnemu i wszechstronnemu rozwojowi dzieci, zwiększa poczucie własnej wartości
i wiary we własne siły i możliwości, sprzyja zwiększeniu zasobu wiedzy z różnorodnych dziedzin, również otwarciu się na sztukę i kulturę a przede wszystkim
na drugiego człowieka.
 
 
 
 
Materiał zdjęciowy i tekst udostępniła wychowawczyni świetlicy szkolnej „Tęczowy Świat”
mgr Kalina Kossowska

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZACYCH I SŁABOSŁYSZACYCH W RACIBORZU

Początek strony