RizVN Login

Rozpoczecie roku szkolnego2017 18 03  Rozpoczecie roku szkolnego2017 18 02  Rozpoczecie roku szkolnego2017 18 08

Rozpoczecie roku szkolnego2017 18 12  Rozpoczecie roku szkolnego2017 18 13  Rozpoczecie roku szkolnego2017 18 08

W dniu 4 września o godzinie 9:00 w Specjalnym Ośrodku dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu odbyło się uroczyste rozpoczęcie rou szkolnego. Apel rozpoczęła pani dyrektor Agata Tańska, która przywitała wszystkich rodziców, dzieci i młodzież, nauczycieli i wychowawców oraz kadrę kierowniczą placówki. Dyrektorzy poszczególnych szkół zaprezentowali nowe oddziały wraz z ich wychowawcami. Najmłodsze dzieci zostały poczęstowane słodkim upominkiem. Po apelu wszyscy udali się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.

PEŁNA GALERIA

Mateiał zdjęciowy udostępnił autor, p. R. Struzik

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZACYCH I SŁABOSŁYSZACYCH W RACIBORZU

Początek strony