RizVN Login

Prezentacja zrealizowanego z dziećmi projektu arteterapeutycznego pod kierunkiem wychowawcy prowadzącego projekt mgr Kaliny Kossowskiej w świetlicy szkolnej
„Tęczowy Świat”.

Dzieci w ramach projektu miały okazję wykazać się swoimi talentami plastycznymi, wyobraźnią, kreatywnością i wytrwałością. W ramach projektu dzieci odwiedziły również stolarnię, gdzie miały możliwość zapoznania się ze specyfiką zawodu stolarza, obserwowały i pomagały stolarzowi przy cięciu listw, które następnie zostały przymocowane do prac dzieci w celu ich dobrej prezentacji.

Dzieci otrzymały również dyplomy za całoroczny udział w zajęciach plastycznych i arteterapeutycznych oraz udział w projekcie w świetlicy szkolnej „Tęczowy Świat”.

 

PEŁNA GALERIA

 

Materiał zdjęciowy dotarczyła :
Wychowawca i opiekun świetlicy Kalina Kossowska

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZACYCH I SŁABOSŁYSZACYCH W RACIBORZU

Początek strony