RizVN Login

 

 

W piątek 25 listopada 2016 roku w Centrum Kultury "Feniks" w Rydułtowach odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu rybnickiej delegatury Kuratorium Oświaty.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów to stypendia przyznawane przez Premiera. Otrzymuje je uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczeń, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre.


Najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych stawili się w tym dniu, aby otrzymać pamiątkowy dyplom oraz list gratulacyjny. Nasz Ośrodek reprezentowała Justyna Tomczak, uczennica klasy 3b technikum, która uzyskała w roku szkolnym 2015/16 najwyższą średnią ocen.

Gratulujemy Justynce wybitnych osiągnięć w nauce!

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZACYCH I SŁABOSŁYSZACYCH W RACIBORZU

Początek strony