RizVN Login

                                                                                 Załącznik nr 1 do organizacji Roku szklonego 2016/2017

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących
w Raciborzu

Kalendarz SOSWNiS Racibórz 2016/17 - pobierz

Lp Wydarzenie Data Uwagi
1

Rozpoczęcie rocznych zajęć

Dyd-wych.

1 września 2016 r.

Apel rozpoczynający zajęcia 9.00
2 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21 październik 2016r.

1 dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Ośrodek organizuje zajęcia opiekuńcze:

Obchodzimy Uroczysty Jubileusz 180 –lecia.

Akademia z udziałem wszystkich uczniów i nauczycieli

3 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 październik 2016r.

2 dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Ośrodek organizuje zajęcia opiekuńcze:

Zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe

W dniu 01.11.2016 dyżur w grupach wychowawczych od 14.00

4 Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016r.

 

Wyjazd wychowanków do domu 22.12.2016

Przyjazd do ośrodka 02.01.2017 (dyżur nauczycieli w grupach wychowawczych 01.01.2017 od godz. 14.00 )

5 Konferencja klasyfikacyjna semestralna

22 grudnia 2016r.

 

03 luty 2017r.

Klasyfikacje śródroczne;

-klasy programowo najwyższe technikum,

- pozostałych klasach szkół ośrodka

6

Ferie zimowe

16 – 29. 01. 2017 r.

województwo śląskie.

 

Wyjazd wychowanków do domu 13.01.2017

Przyjazd do ośrodka 30.01.2017 (dyżur nauczycieli w grupach wychowawczych 29.01.2017 od godz. 14.00 )

Wiosenna przerwa świąteczna

13 kwiecień –

19 kwietnia 2017 r.

Wyjazd wychowanków do domu 12.04.2017r.

Przyjazd do Ośrodka 18.04.2017 (dyżur nauczycieli w grupach wychowawczych 18.04.2017 od godz. 14.00 )

7 Egzamin gimnazjalny 19, 20, 21 kwietnia 2017r.

19.04.2017-Część humanistyczna :

-historia i Wos godz. 9.00;

-język polski- godz. 11.00

20.04.2017-część matematyczno- przyrodnicza :

- przedmioty przyrodnicze 9.00

-matematyka 11.00

21.04.2017-język obcy

-na poziomie podstawowym 9.00

- na poziomie rozszerzonym 11.00

Termin dodatkowy egzaminu 3,4,5 czerwiec 2017

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I i II gimnazjum

Ośrodek organizuje zajęcia opiekuńcze:

zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe

8

Zakończenie zajęć

 

21 kwietnia 2017r. klasyfikacja

28 kwietnia 2017r.

Zakończenie zajęć

w klasach programowo najwyższych w technikum
9

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

02 maja

3 dzień wolny od zajęć dydaktycznych

oraz 04, 05 maja

4 i 5 dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Ośrodek organizuje zajęcia opiekuńcze:

Zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe

4,5. 05. 2017 dni wolne od zajęć dydaktycznych dla wszystkich poza maturzystami

10

Egzamin maturalny:

- część pisemna

04, 05, 06 maj 2017r.

04.05.2017 język polski 9.00

05.05.2017 matematyka 9.00

06. 05.2017 język angielski 9.00

Dodatkowy termin egzaminu 3,4,5 czerwiec 2017 tylko za zgodą dyrektora OKE

Termin egzaminu poprawkowego 27.08.2017 r. cz. pisemna;

26-30.08.2017 r. cz.ustna)

11 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16 czerwiec 2017r

5 dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Ośrodek organizuje zajęcia opiekuńcze:

Zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe, prezentacje filmoteki placówki

12

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

zawodowe:

20 czerwca 2017 etap pisemny

 

Etap pisemny 20.06.2017 godz.12.00

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół piszących egzaminy zawodowe

13 Zakończenie rocznych zajęć dyd.-wychowawczych 23 czerwca 2017 r. 9.00 Apel podsumowujący pracę w roku szkolnym 2016/2017
14 Ferie letnie

26 czerwca

- 31 sierpnia 2017 r.

Egzaminy zawodowe   (E 14 - 27 i 28 i 02 lipca

                                                 E 12 - 24 i 25 czerwca oraz 28 czerwca – 02 lipca

                                              E 13 - 19-25 czerwca oraz 28 czerwca - 02 lipca

                                                 R 26 - 22 czerwca – 02 lipca

                                                 T 6 - 22 czerwca – 02 lipca

                                              Z 9 - 26 czerwca)

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZACYCH I SŁABOSŁYSZACYCH W RACIBORZU

Początek strony