RizVN Login

samorzad osrodka logo   

SAMORZĄD WYCHOWANKÓW OŚRODKA

 • PRZEWODNICZĄCY: Justyna Tomczak
 • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Rafał Porębski
 • SEKRETARZ: Andrzej Kaziur
 • OPIEKUN SAMORZĄDU  WYCHOWANKÓW OŚRODKA: Lemirowski Andrzej, Artur Ruciński

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 • PRZEWODNICZĄCY: Kacper Sylwender
 • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Laura Winiarska
 • SEKRETARZ: Amelia Słodzińska, Paulina Golińska
 • OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:  Katarzyna Lampka, Kazimierz Grycman

RADA MŁODZIEŻY

 • PRZEWODNICZĄCY: Justyna Tomczak
 • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Rafał Porębski
 • SEKRETARZ: Andrzej Kaziur, Michał Niewiadomski                       
 • OPIEKUN RADY MŁODZIEŻY: Andrzej Lemirowski, Magdalena Kostecka - Ciałowicz                                               

RADA WYCHOWANKÓW:

 • PRZEWODNICZĄCY: Paweł Parzych
 • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Izabela Kuźniak
 • SKARBNIK: Michał Niewiadomski
 • OPIEKUN RADY WYCHOWANKÓW: Artur Ruciński

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZACYCH I SŁABOSŁYSZACYCH W RACIBORZU

Początek strony